Güvenlik Danışmanı

Hergün gelişen dünyada, iç ve dış unsurların yarattığı güvenlik risklerini minimize etmek için fiziksel ve elektronik özel güvenlik hizmeti sağlanılır. Temelde risk analizi ve güvenlik planlama unsurlarını kapsamaktadır.

Özel Güvenlik hizmeti satın almadan önce, projeye ilişkin yapılan risk değerlendirmeleri ve envanter oluşturma işlerini kapsayan işlemlerin bütünüdür. Müşterilerimizin daha iyi hizmet satın almasını veya mevcut projeleri kapsamında sağlıklı bir güvenlik planının mevzuata göre oluşturulmasını sağlayan bu işlem; 5188 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak, konusu düzeyinde uzman olan eğiticilerimiz tarafından incelenir, gerekli düzen içinde takipleri yapılır ve sonucunda uygun olan danışmanlık hizmeti müşterilerimizin istek ve görüşleri doğrultusunda sunulur.

Eldem Güvenlik olarak Özel Güvenlik Danışmanlığı hizmetini de vermekteyiz. Bu hizmet süreçeleri aşağıdaki gibidir;

 • Güvenli Fizibilite Çalışması
 • Risk Tespiti ve Seviyelendirme
 • Risk Minimizasyonu Planlaması
 • Fiziki Güvenlik Planlama
 • Elektronik Güvenli Planlama
 • Teknolojik Yeterlilik Analizi
 • Maliyet – Fayda Analizi
 • Güvenlik Prosedürleri oluşturma
 • Acil Durum Planları Oluşturma veya İyileştirme
 • Kısa Süreli Danışmanlık
 • Uzun Süreli Danışmanlık

Siz de ekibimizle çalışmak ister misiniz?