Adliye Güvenliği

Adliye güvenliği ve Adalet Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda uzman bir şirket olan ISP, Yargısal alanlar olan Adliyeler ve müştemilatları ile mahkeme salonları ve tüm Adli birimlerin güvenliğini yasa dışı olaylara karşı deneyimli özel güvenlik görevlilileriyle 5188 sayılı kanun çerçevesinde korur.Adalet hizmetlerinin yürütüldüğü yerlerde genellikle Polis tarafından sağlanan güvenlik, son zamanlarda özel güvenlik firmaları tarafından sağlanmaya başanmıştır. Bunun nedeni Emniyetin yoğun işyükünü hafifletmek ve polis memurlarına asli işlerini yapabilme imkanı sağlamaktır.

5188 sayılı yasanın özel güvenlik şirketlerine verdiği hak ve yetkiler Adliye Güvenliği hizmetinin de güvenlik firmalarınca yapılabileceği yönündedir. Örneğin Beşiktaş İstanbul Adliyesi, Çağlayan Adliyesi güvenlik şirketleri tarafından korunmakta olup, benzer adliyelerde özel güvenlik hizmeti alımı önümüzdeki günlerde artacaktır. Daha önce Adliye giriş-çıkışlarını kontrol eden polis, bu görevini risk oranı yüksek duruşma ve halk hareketleri hariç özel güvenlikçilere devretmiştir.

Eldem Güvenlik Adliye Sarayı güvenlik hizmetleri konusunda profesyonel bir firma olup, adli tesislerde diğer branşlarda uygulanan basmakalıp güvenlik kuralları yerine Adliye ve dolayısıyla Mahkemelere özgü güvenlik hizmeti verebilen, tesisi adeta kendi işyeri gibi sahiplenen ve bu konuda görevlendirdiği personellere sürekli meslek içi eğitim veren bir şirkettir.

Siz de ekibimizle çalışmak ister misiniz?